به کمک نیاز داری؟

گروه کسب و کار ساکوراد
فهرست
اکوسیستم کارآفرینی
کارآفرینی و راه‌اندازی کسب و کار
دکتر علی قوامی

اکوسیستم کارآفرینی و اجزای آن

همه ما انسان‌ها مهارت‌ها، توانایی‌ها و قابلیت‌هایی داریم‌؛ با ‌این‌حال دلیل موفقیت بسیاری از افراد نسبت به دیگران عمدتاً پرورش،

مشاهده مطلب »
فرشته سرمایه گذار
کارآفرینی و راه‌اندازی کسب و کار
کارشناس ساکوراد

فرشته سرمایه گذار کیست؟

عبارت انجل اینوستور (Angel Investor) از آن کلمه‌هایی است که وقتی ترجمه می‌شود و عبارتی مثل سرمایه گذار فرشته یا

مشاهده مطلب »