به کمک نیاز داری؟

گروه کسب و کار ساکوراد
فهرست
اعتماد بنفس
سلامت: روانشناسی، تغذیه، بهداشت و ...
مرضیه صداقت

اهمیت اعتماد به نفس در زندگى

خیلى از ما انسان ها از خود واقعى مان دور مى شویم طورى که همه ى تلاش مان براى کسب رضایت اطرافیان است ، جز خودمان !
حتى خیلى از ما انسان ها مى ترسیم در آیینه براى چند دقیقه هم شده به خودمان نگاه کنیم
این حجم از نارضایتى به خاطر نداشتن اعتماد به نفس است .

مشاهده مطلب »
روانشناسی فروش
تحقیقات بازار، بازاریابی و فروش
دکتر علی قوامی

21 اصل روانشناسی فروش

استفاده از تکنیک‌های روانشناختی و روانشناسی فروش، موضوع جذابی است و دانش و راهکارهای ارائه شده در این زمینه می‌تواند

مشاهده مطلب »