به کمک نیاز داری؟

گروه کسب و کار ساکوراد
فهرست
روانشناسی فروش
تحقیقات بازار، بازاریابی و فروش
دکتر علی قوامی

21 اصل روانشناسی فروش

استفاده از تکنیک‌های روانشناختی و روانشناسی فروش، موضوع جذابی است و دانش و راهکارهای ارائه شده در این زمینه می‌تواند

مشاهده مطلب »
اکوسیستم کارآفرینی
کارآفرینی و راه‌اندازی کسب و کار
دکتر علی قوامی

اکوسیستم کارآفرینی و اجزای آن

همه ما انسان‌ها مهارت‌ها، توانایی‌ها و قابلیت‌هایی داریم‌؛ با ‌این‌حال دلیل موفقیت بسیاری از افراد نسبت به دیگران عمدتاً پرورش،

مشاهده مطلب »