به کمک نیاز داری؟

گروه کسب و کار ساکوراد
فهرست
آموزش R

آموزش R | تعیین حجم نمونه آزمون One-sample t-test

یک شرکت تولید کننده لامپ های روشنایی ادعا نموده است عمر لامپ های تولیدی آن بالای 850 ساعت با انحراف استاندارد 50 ساعت است. شرکت استاندارد ادعا نموده است در این میزا ن اغراق شده است و میزان 810 ساعت عمر مفید بوده است. برای آزمون این ادعا باید از روش تعیین حجم نمونه با تحلیل قدرت استفاده نمود تا تعداد مورد نیاز برای تست این فرضیه آزمون شود.فرض صفر بر برابری با 850 ساعت و فرض مقابل با 810 ساعت تاکید دارند. در این آزمون ها معمولا 5 درصد خطای نوع اول در رد فرض صفر درست و 90 درصد خطای نوع دوم را لحاظ می کنند.

اعضای شبکه مشاوران در حوزه «تحقیقات بازار، بازاریابی و فروش»

مشاور مسیریابی شغلی، کارآفرینی و استارتاپ

اگر به دنبال موفقیت در کارآفرینی و یا داشتن کسب...

مشاور تحقیقات بازار، بازاریابی و فروش

اگر علاقمندید در تراز شرکتهای بزرگ و صاحب‌نام، بخش بازاریابی...

مشاور کسب و کار و امور بیمه

اگر بعنوان فعال حوزه بیمه یا خدمات، دنبال تضمین موفقیت...

مشاور دیجیتال مارکتینگ و فروش

اگر بدنبال افزایش فروش و توسعه سهم خود در بازارهای...

مشاور تحقیقات بازار، بازاریابی و فروش

اگر به دنبال برنامه‌ریزی و موفقیت در کسب و کارهای...

مشاور بازاریابی و فروش | مترجم انگلیسی، فرانسه و ترکی‌استانبولی

اگر بعنوان کارآفرین یا فعال اقتصادی به دنبال کسب برتری...

مشاور عکاسی، فیلمبرداری، تدوین و کارگردانی | مترجم ترکی‌استانبولی

اگر به دنبال طراحی کمپین‌های تبلیغاتی با نگاه یک کارگردان...

مشاور شغلی و توانمندسازی مهارت‌های مدیران

اگر بعنوان کارآفرین و یا فعال اقتصادی به دنبال موفقیت،...

مشاور بازاریابی، فروش و مذاکرات تجاری

اگر بعنوان کارآفرین یا فعال اقتصادی به دنبال رشد کسب...

مشاور برندینگ و طراحی و توسعه محصول

اگر به عنوان کارآفرین و یا صنعت‌گر به دنبال تقویت...

مشاور و تحلیلگر اجتماعی

اگر بعنوان کارآفرین یا فعال اقتصادی، به دنبال نفوذ سریع...

مشاور کارآفرینی و بازرگانی

اگر به دنبال موفقیت در کارآفرینی با نگاه یک تاجر...

مشاور اینستاگرام مارکتینگ

اگر به دنبال افزایش دنبال کنندگان فعال در صفحه اینستاگرام...

مشاور کارآفرینی، بازاریابی، سرمایه‌گذاری و مهاجرت در ترکیه | مترجم زبان ترکی استانبولی

اگر بدنبال مهاجرت، ثبت شرکت، فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری، توسعه کسب...

مشاور تولید محتوا | مترجم انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی

اگر بعنوان فعال اقتصادی به دنبال تثبیت جایگاه و گسترش...

مشاور برندینگ و تحقیقات بازار

اگر به عنوان فعال اقتصادی/صاحب کسب و کار نیازمند تحلیل...

مشاور کارآفرینی و فروش

اگر بعنوان مدیر کسب و کار، به دنبال رونق و...

مشاور امور بیمه و مشاور تولید محتوا

اگر به عنوان یک کارآفرین خانگی یا دیجیتال مارکتر در...

در نرم افزار این دستور باید وارد شود.

library(pwr)
pwr.t.test(d=(850-810)/50, power=0.9,sig.level=0.05,type=”one.sample”,alternative=”two.sided”)

خروجی به شرح زیر خواهد بود:

One-sample t test power calculation
n = 18.44623
d = 0.8
sig.level = 0.05
power = 0.9
alternative = two.sided

نتایج نشان می دهد با در نظر گرفتن 19 لامپ می توان به حجم مطلوبی رسید.
حال در نظر بگیرید فردی آزمون را انجام داده است و می خواهد بداند قدرت نتایج آن چقدر است. مثلا برای 10 لامپ که نمونه گیری شده است. لذا دستور زیر را وارد می کنیم.

pwr.t.test(d=(850-810)/50,n=10,sig.level=0.05,type=”one.sample”,
alternative=”two.sided”)

خروجی نشان می دهد قدرت مدل 61/0 خواهد شد که میزان خطای بالایی است.

One-sample t test power calculation
n = 10
d = 0.8
sig.level = 0.05
power = 0.6162328
alternative = two.sided

یا اگر فردی 15 مورد نمونه گیری کرده باشد نتایج به شرح زیر است.

pwr.t.test(d=(850-810)/50,n=15,sig.level=0.05,type=”one.sample”,
alternative=”two.sided”)

خروجی دستور:

One-sample t test power calculation
n = 15
d = 0.8
sig.level = 0.05
power = 0.8213105
alternative = two.sided

قدرت مدل 82/0 محاسبه می شود. طبق نتایج زیر برای 20 نفر 92/0 واحد شده است.

pwr.t.test(d=(850-810)/50,n=20,sig.level=0.05,type=”one.sample”,alternative=”two.sided”)

One-sample t test power calculation
n = 20
d = 0.8
sig.level = 0.05
power = 0.9238988
alternative = two.sided

اگر بخواهیم قدرت را خودمان وارد کنیم نتایج به شرح زیر خواهد شد. که تعداد 15 مورد بیان شده است.

pwr.t.test(d=(850-810)/50,power=0.8,sig.level=0.05,type=”one.sample”,alternative=”two.sided”)

نتایج دستور:

One-sample t test power calculation
n = 14.30278
d = 0.8
sig.level = 0.05
power = 0.8
alternative = two.sided

در نهایت اگر متغیر ها استاندارد باشند و انحراف معیار و تغییرات را بدانیم می توانیم دستور زیر را وارد کنیم.

pwr.t.test(d=(1-.2),power=0.9,sig.level=0.05,type=”one.sample”,alternative=”two.sided”)

خروجی دستور:

One-sample t test power calculation
n = 18.44623
d = 0.8
sig.level = 0.05
power = 0.9
alternative = two.sided

لذا نتایج نشان می دهد بررسی 18 لامپ برای رسیدن به 90 درصد اطمینان کافی است.

https://succourad.com/?p=9419
پیشنهاد براساس سلیقه شما

سئوالات و نظرات ارزشمند خود را با ما مطرح کنید

دیدگاهتان را بنویسید