به کمک نیاز داری؟

گروه کسب و کار ساکوراد
فهرست

مریم صباغی اصل

برای بازاریابی محصولات صنعتی، رهبری بازار، ارتباطات تبلیغاتی، مدیریت برند…

مریم صباغی اصل

مشاور بازاریابی و فروش محصول
عطیه شاملو

اگر در برقراری ارتباط با مخاطبان خود از طریق تصاویر…

عطیه شاملو

مشاور طراحی و گرافیست