محتوای رونق کسب و کار
رکود اقتصادی

تکنیکها و ابزارهای رونق کسب و کار در دوران رکود اقتصادی

ابتدا، باید بدانید که اقتصاد لزوماً تعیین کننده میزان موفقیت کسب و کار شما نیست. آنچه در اخبار می بینیم همیشه کاملاً دقیق نیست و حتی زمانی که رکود اقتصادی رخ دهد (اقتصاد در بدترین حالت خود قرار دارد)، برخی ...
مشاوره تحقیقات بازار، بازاریابی و فروش

مشاوره فروش، بازاریابی و تحقیقات بازار (Market Research, Marketing & Selling)

اولین سوالی که در ذهن کارآفرینان و فعالان اقتصادی مطرح می‌شود این است که تحقیقات بازار چیست و مشاوره فروش یا مشاوره بازاریابی و یا مشاوره تحقیقات بازار چه کمکی به آنها می‌کند؟ در پاسخ به این سوالات مهم و ...