به کمک نیاز داری؟

گروه کسب و کار ساکوراد
فهرست

مریم شفاعتی

اگر به دنبال کارآفرینی و راه‌اندازی کسب و کارهای دانش‌بنیان…

مریم شفاعتی

مشاور کارآفرینی میکروبیولوژی
نانا اله وردی

اگر برای مهاجرت به ترکیه و یا حل مسائل روحی–روانی…

نانا اله وردی

مشاور روانشناسی، مهارتهای زندگی، توسعه فردی و امور مهاجرت