به کمک نیاز داری؟

گروه کسب و کار ساکوراد
فهرست

ساره ایزدی

اگر بعنوان کارآفرین یا فعال صنعتی به دنبال رفع مشکلات…

ساره ایزدی

مشاور مهندسی مکانیک
فاطمه رحیمی

اگر در طراحی برای کسب و کار خود نیاز به…

فاطمه رحیمی

مشاور و طراح UI/UX