به کمک نیاز دارید؟

خدمات تخصصی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
محبوبه مظاهری

محبوبه مظاهری

Position: کوچینگ عمومی و شغلی و مشاور مدیریت منابع انسانی
Categories: کوچینگ و رشد و توسعه فردی, مدیریت و منابع انسانی
Location: استانبول, تهران

اگر به کوچ عمومی یا شغلی و یا حتی به فردی با تجربه و حرفه‌ای برای مدیریت منابع انسانی خود نیاز دارید، حتما از خانم محبوبه مظاهری مشاوره بگیرید.

معرفی کوتاه

محبوبه مظاهری بانویی خلاق، باهوش، 43 ساله با 18 سال سابقه همکاری با سازمان‌ها، دانشگاهها، مدارس و روزنامه‌ها و برنامه‌های رادیویی، تلویزیونی، به عنوان کوچ و مشاور منابع انسانی و همچنین مولف چندین کتاب و مقاله تخصصی است.

خانم محبوبه مظاهری در حال حاضر به عنوان کوچ منابع انسانی، کوچ شغلی و مشاور استخدام با شرکت‌های بزرگ همکاری نموده و محقق منابع انسانی و کوچینگ می‌باشد.

 • کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، سازمان مدیریت صنعتی، 1385
 • دوره سطح سوم روانشناسی تحلیل رفتار متقابل، 1389
 • دوره سطح اول روانشناسی تئوری انتخاب
 • سطح یک كوچینگ در آكادمی كوچینگ فارسی زبانان – 1394 تا 1395
 • سطح 1 و 2 كوچینگ تحول در كوچ مسترز آكادمی، سنگاپور – 1398 تا 1399 (به زبان انگلیسی)
 • 11 سال سابقه فعالیت در واحد منابع انسانی سازمانهای مختلف (تمام وقت)
 • 7 سال سابقه كار بعنوان منتور منابع انسانی، مشاور جذب و استخدام، كوچ فردی و سازمانی (پاره وقت)
 • بيزینس پارتنر آكادمی كوچينگ، سنگاپور، مردادماه 1398تا خردادماه 1400 (پاره وقت)
 • مشاور جذب و استخدام در شركت تركيه پرتال، مردادماه 1398 تا مهرماه 1400 (پاره وقت)
 • مشاور جذب و استخدام در شركت بين‌المللی VIP، تركيه، اردیبهشت 1401 تا تیرماه 1401
 • مشاور جذب و استخدام در شركت وایت استار، تركيه، مردادماه 1401 تاکنون (پاره وقت) 
 • مشاور جذب و استخدام در شركت CVSP، پاكستان شهریورماه 1401 تاکنون (پاره وقت) 

جلسات منتورینگ سازمانی

 • شركت الوبیز: 34 ساعت
 • شركت آبتین: 24 ساعت
 • شركت راهکار گستران: 24 ساعت
 • شركت تركیه پرتال: 36 ساعت
 • موسسه حسابرسی آبان ارقام پارس: 48 ساعت
 • شركت آرسین (دریم فارم كانادایی): 12 ساعت
 • شركت تام روان كار (توتال فرانسه): 6 ساعت
 • شركت سایت مرجع سفرهای ایران: 6 ساعت
 • شركت ایکار: 6 ساعت
 • شركت آتی نگر ارم: 6 ساعت
 • دیجی کالا: 10 ساعت

کارگاههای منتورینگ سازمانی

 • دانشگاه مشهد: 16 ساعت
 • مركز آموزش عالی بانکداری: 22 ساعت
 • بانک تجارت: 17 ساعت
 • مركز آموزش تدبیرگران برای مدیران دولتی كشوری: 12 ساعت

کارگاههای مهارت کوچینگ برای مدیران

 • ایران خودرو: 4 ساعت
 • مركز آموزش عالی بانکداری: 12 ساعت
 • مركز آموزش شركتهای خالق ریاست جمهوری: 12 ساعت
 • انجمن مدیران صنایع: 12 ساعت
 • مركز آموزش سازمان بورس: 16 ساعت
 • وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات: 12 ساعت
 • مركز آموزش تدبیرگران برای مدیران دولتی كشوری: 6 ساعت
 • مركز آموزش دولتی برای مدیران دولتی كل كشور: 36 ساعت
 • بانک ایران زمین: 12 ساعت
 • مركز همایشهای آموزش دولتی برای مدیران ارشد دولتی: 24 ساعت
 • موسسه آموزش عالی ماهان: 9 ساعت
 • مركز مشاوره ماهان: 12 ساعت
 • مجتمع فنی تهران: 24 ساعت
 • شركت تام روان كار (توتال فرانسه): 24 ساعت
 • دوره برندسازی: 8 ساعت
 • مركز اشتغال جهاد دانشگاهی: 24 ساعت
 • مركز اشتغال شهرداری تهران: 4 ساعت
 • مركز اشتغال اتاق بازرگانی: 2 ساعت
 • انجمن روانشناسان: 2 ساعت
 • شركت الوبیز: 6 ساعت

کارگاه مربیگری تیم کاری با رویکرد کوچینگ

 • شركت آبتین: 15 ساعت
 • شركت راهکارگستران: 6 ساعت
 • مركز آموزش شركتهای خالق ریاست جمهوری: 24 ساعت
 • سازمان بورس: 12 ساعت
 • وزارت فناوری ارتباطات و اطلاعات: 6 ساعت
 • مركز آموزش تدبیرگران برای مدیران دولتی كشوری: 30 ساعت
 • مركز آموزش دولتی برای مدیران دولتی كل كشور: 18 ساعت
 • مدیران دولتی استان سمنان: 4 ساعت
 • مدیران دولتی استان بندرعباس: 4ساعت
 • مدیران دولتی استان اصفهان: 4 ساعت
 • شتابدهنده دیموند: 18 ساعت
 • استارتاپ ویکند مركز نوآوری و شکوفایی: 2 ساعت
 • مركز اشتغال شهرداری تهران: 4 ساعت
 • دانشگاه امیركبیر: 4 ساعت
 • مدرسه استارتاپی فراز: 4 ساعت
 • شتابدهنده كارو: 4 ساعت

کارگاه مدیریت عملکرد بر مبنای هدف

 • شركتهای خالق ریاست جمهوری: 2 ساعت
 • موسسه آبان ارقام پارس: 6 ساعت
  کارگاه مدیریت استرس با رویکرد کوچینگ
 • شركت وینوهاب 2 ساعت
 • شركتهای خالق ریاست جمهوری: 4 ساعت
 • مركز آموزش دولتی برای مدیران دولتی كل كشور: 18 ساعت
 • مركز آموزش رجا: 6 ساعت

کارگاه مدیریت بر خود و توانمندسازی فردی

 • شركت مهرپندار: 6 ساعت
 • شركتهای خلاق ریاست جمهوری: 4 ساعت
 • وزارت فناوری اطالعات و ارتباطات: 6 ساعت
 • انجمن فرهنگی ایرانیان تركیه: 16 ساعت

طراحی مسیر شغلی

 • مدرسه اشتغال دانشگاه تربیت مدرس: در حال برگزاری
 • طرح توانمندسازی صدف برای دانشجویان: 6 ساعت
 • مدرسه اشتغال شریف 3 ساعت
 • دانشگاه علامه طبابایی: 6 ساعت
 • دانشگاه صنعتی شریف: 6 ساعت
 • دانشگاه پیام نور: 6 ساعت
 • دانشگاه علم و فرهنگ: 6 ساعت

طراحی مسیر کسب و کار

 • مركز آموزش اتاق تعاون 2 ساعت
 • وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات: 6 ساعت

مهارتهای کاریابی

 • شركت بازار كار: 2 ساعت
 • نمایشگاه جابکس: 2 ساعت
 • نمایشگاه كار دانشگاه تهران: 2 ساعت
 • شركت نوربین: 6 ساعت
 • شركت الوبیز: 2 ساعت

مربی کار تیمی و منتور منابع انسانی در استارتاپ ویکندها

 • رویداد استارتاپ ویکند معلمان در دانشگاه عالمه طبابایی
 • رویداد استارتاپ ویکند در دانشگاه زنجان
 • رویداد استارتاپ ویکند تینوتک در دبیرستانهای نمونه دولتی اسلام شهر
 • رویداد استارتاپی مدرسه فراز
 • رویداد استارتاپ ویکند هوافضا در دانشگاه امیركبیر
 • رویداد استارتاپ ویکند امنیت سایبری در دانشگاه كرج
 • رویداد استارتاپی رشد در مركز جهاد دانشگاهی
 • رویداد استارتاپی شهر رویایی در صندوق نوآوری و شکوفایی
 • رویداد كارآفرینانه اكوسیستم لیبتچ

کارگاههای برگزارشده در سازمانها

 • كارگاه منتورینگ سازمانی
 • كارگاه مهارت های كوچینگ برای مدیران
 • كارگاه مهارت های كوچینگ برای توسعه فردی و شغلی كاركنان
 • كارگاه مربی‌گری در مدیریت عملکرد كاركنان و جانشین‌پروری
 • كارگاه مربیگری تیم كاری
 • كارگاه آموزش فرایند جذب و استخدام
 • كارگاه های مدیریت استرس، مدیریت تعارض و مدیریت برخود با رویکرد كوچینگ
 • كارگاه بازخورد موثر و گوش دادن فعال و نقش آن در كاهش تعارضات سازمانی
 • جلسات فردی و گروهی منتورینگ
 • جلسات فردی و گروهی كوچینگ

سایر همکاری‌ها

 • یک سال منتور شغلی در مركز كارآفرینی دانشگاه شریف
 • مشاور شركت مركز كارایران در دو نمایشگاه جابکس سال 1396 تا سال 1397
 • تدریس مدیریت منابع انسانی و اصول سرپرستی به صورت خصوصی و كارگاهی: 36 ساعت
 • تدریس درس منابع انسانی در دانشگاه مهر البرز دانشگاه تهران: یک ترم تحصیلی
 • برگزاری جلسات فردی كوچینگ با مدیرعامل چندین شركت، مشاور وزیر كار و مشاور وزیر جهاد كشاورزی
 • برگزاری 48 كارگاه دو ساعته كوچینگ مسیر شغلی و كارگاه مهارت های كاریابی در دفترشخصی
 • برگزاری دو هزار جلسه كوچینگ خصوصی در طول سه سال در دفترشخصی و آنلاین
 • همکاری با: رادیو سلامت، رادیو فرهنگ، رادیو اقتصاد، برنامه تلویزیونی وقت كار، برنامه تلویزیونی پایش
 • نویسنده کتاب «آشنایی با كوچینگ»، سال 1397
 • نویسنده كتاب «راهنمای اجرایی منتورینگ سازمانی»، سال 1400
 • نویسنده مقاله برتر «طراحی مدل منتورینگ سازمانی براساس نقش منتورینگ در توانمندسازی كاركنان در هفدهمین كنفرانس بین المللی توسعه منابع انسانی و حکمرانی هوشمند منابع انسانی»، آبان ماه 1400
 • نویسنده مقاله برتر «بررسی نقش منتورینگ در رفع موانع ذهنی و افزایش اثرگزاری آموزش سازمانی در نهمین كنفرانس ملی آموزش و توسعه سرمایه انسانی»، دی ماه 1400
 • مترجم كتاب «مهارت های ضروری برای كوچینگ مسیر شغلی»
 • مترجم كتاب «راهنمای كوچینگ برای مدیران»
 • مترجم كتاب «كوچینگ و آموزش تیم كاری»
 • مترجم كتاب «كوچینگ زندگی راهنمای كوچینگ زندگی»
 • «كوچینگ مدیران اجرایی»
 • مترجم كتاب «مایندست كوچینگ»
 • مترجم كتاب «راهنمای عملی منتورینگ سازمانی»
 • عضو فعال انجمن مدیریت منابع انسانی
 • عضو فعال انجمن صنفی مدیران منابع انسانی
 • عضو فدراسیون بین المللی كوچینگ
 • عضو چپتر كوچینگ ایران
 • چاپ مقاله مستمر در: روزنامه بازاركار و روزنامه آسیا
 • سخنرانی با موضوع توانمندسازی بانوان در اجلاس وب فارسی
 • برگزاری بیش از 2200 ساعت جلسه كوچینگ از سال 1395 تاكنون
 • همکاری با آكادمی PI كوچينگ، بلژیک، دی‌ماه 1399 تا فروردین‌ماه 1400 (پاره وقت)
 • همکار پژوهشی در موسسه مشاوره و كوچينگ كانسن، انگلستان، دی‌ماه 1399 تا تیرماه 1400 (پاره وقت)

ثبت درخواست

نتایج نظرسنجی :

میزان تسلط مشاور بر موضوع 90%
دقت و حوصله مشاور در پاسخگویی 95%
قدرت بیان مشاور 98%
علمی و کاربردی بودن نظرات مشاوره 93%
میزان تحقق اهداف شما از مشاوره 86%

اگر تمایل دارید با استفاده از مشاوره راه اندازی کسب و کار شغلی مستقل داشته و کسب درآمد کنید و یا بعنوان یک فعال اقتصادی، با استفاده از خدمات مشاوره کسب و کار، با جدیدترین و بهترین استراتژی‌های رشد و توسعه کسب و کار در جهان آشنا شوید؛ حتما به مشاوران مجرب ساکوراد مراجعه کنید تا به رویاهایتان جامه‌ی عمل بپوشانید.

راهنمای گام به گام تا دریافت مشاوره

گام اول

انتخاب حوزه تخصصی مدنظر

گام دوم

بررسی رزومه مشاوران مرتبط

گام سوم

انتخاب مشاور با تخصص مدنظر

گام چهارم

تکمیل فرم و ثبت درخواست

گام پنجم

پرداخت حق‌الزحمه مشاور

گام ششم

تماس با شما برای تعیین وقت

گام هفتم

برقراری ارتباط شما با مشاور