به کمک نیاز داری؟

گروه کسب و کار ساکوراد
فهرست

وجیهه سلمانی

اگر به دنبال حل چالش‌های ارتباطی خود، برقراری ارتباط موثر…

وجیهه سلمانی

مشاور ارتباطات و روابط عمومی
سحر مسعودی

اگر به تجزیه و تحلیل داده های پیچیده و یافتن…

سحر مسعودی

مشاور و تحلیل‌گر داده‌