محتوای مترجم فرانسه
ماهرخ مخصوص | مشاور بازاریابی و فروش

ماهرخ مخصوص | مشاور بازاریابی و فروش | مترجم انگلیسی، فرانسه و ترکی‌استانبولی

مترجم انگلیسی مترجم فرانسه مترجم ترکی‌استانبولی معرفی کوتاه : ماهرخ مخصوص دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد و دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی داخلی، عضو اتاق بازرگانی استان مرکزی و مسلط به زبان‌های انگلیسی، فرانسه و ترکی‌استانبولی است.دکتر ماهرخ مخصوص ضمن آشنایی با ...