محتوای فلایویل
قیف فروش تا فلایویل

از قیف فروش تا فلایویل، کدام برای کسب و کار شما بهتر است؟

از قیف فروش تا فلایویل!! احتمالاً در دنیای تجارت، به ویژه فروش و بازاریابی، بین این دو اصطلاح قرار گرفته اید. برای مدت طولانی، شرکت ها فعالیت های فروش و بازاریابی خود را حول قیف فروش ساختار می دهند. در ...