محتوای تنظیم لیست
css3

آموزش CSS | تنظیم لیست ها CSS Styling List

لیست UL و LI در CSSدر این بخش از آموزش css ، تنظیم لیست ها را آموزش میدهیم. ویژگی هایی که برای یک لیست در css وجود دارد به ما این امکان را میدهد که  List را در 3 حالت زیر نمایش دهیم. ...