به کمک نیاز داری؟

گروه کسب و کار ساکوراد
فهرست

مهوش نیکپور

اگر بعنوان کارآفرین یا فعال اقتصادی به دنبال حضور مقتدارنه…

مهوش نیکپور

مشاور اقتصاد، تجارت و بازرگانی
نیلوفر نوروزی

اگر به مهارتهای یک توسعه دهنده نرم افزار با تجربه…

نیلوفر نوروزی

مشاور برنامه نویسی و توسعه نرم افزار