به کمک نیاز داری؟

گروه کسب و کار ساکوراد
فهرست

سحر مسعودی

اگر به تجزیه و تحلیل داده های پیچیده و یافتن…

سحر مسعودی

مشاور و تحلیل‌گر داده‌
ساناز دژکام

اگر به عنوان یک کارآفرین خانگی یا دیجیتال مارکتر در…

ساناز دژکام

مشاور امور بیمه و تولید محتوا