به کمک نیاز داری؟

گروه کسب و کار ساکوراد
فهرست

احسان مهدوی

اگر به دنبال رفع چالشهای شبکه، نرم‌افزار و امنیت فضای…

احسان مهدوی

مشاور شبکه، نرم افزار و هوش مصنوعی
مهلا دهقان

اگر برای رشد کسب و کار خود نیاز به استفاده…

مهلا دهقان

مشاور هوش تجاری