آموزش زبان HTML | تگ عنوان Title

تگ عنوان Title در HTML

یکی از مهمترین تگ ها هم برای کاربران و بازدید کننده های سایت و هم برای جستجوگرهای وب تگ عنوان ( تگ Title )  می باشد. متنی که داخل این تگ قرار میگیرد عنوان صفحه را مشخص میکند که در title bar مرورگر به کاربران نشان داده می شود. توجه داشته باشید متن داخل این تگ در صورت زیاد بودن ادامه ی آن توسط مرورگر حذف میشود پس از عناوین کوتاه استفاده کنید.

نحوه ی استفاده از آن بصورت زیر می باشد :

<html>    <head>

<title> متن عنوان صفحه </title>

.

.

</head>

<body>

.

.

.

</body>

</html>

ارسال دیدگاه