به کمک نیاز داری؟

گروه کسب و کار ساکوراد
فهرست
احسان مهدوی
کارشناس ساکوراد

احسان مهدوی

اگر به دنبال رفع چالشهای شبکه، نرم‌افزار و امنیت فضای سایبری کسب و کار خود در سطح ملی و بین‌المللی

مشاهده مطلب »
بنفشه سیدکباری
کارشناس ساکوراد

بنفشه سیدکباری

اگر علاقمندید در تراز شرکتهای بزرگ و صاحب‌نام، بخش بازاریابی و فروش خود را در سطح ملی و بین‌المللی توسعه

مشاهده مطلب »
زهرا باقری
کارشناس ساکوراد

زهرا باقری

اگر به دنبال بکارگیری آخرین متدهای جهانی مدیریت منابع انسانی و برنامه‌ریزی راهبردی جهت بهبود عملکرد کسب و کار خود

مشاهده مطلب »
علی قوامی
کارشناس ساکوراد

علی قوامی

اگر به دنبال موفقیت در کارآفرینی و یا داشتن کسب و کاری پُرسود آن هم در تراز بین‌المللی هستید، حتما

مشاهده مطلب »