محتوای کسب و کار روستایی
کسب و کار روستایی

چطور کسب و کار روستایی راه اندازی کنیم؟

بر اساس گزارش سازمان های دولتی و امور روستایی، کسب و کار روستایی رشد بسیاری داشته اند و بخش قابل توجهی از این کسب‌وکارها را مشاغل کوچک و تاجران انحصاری تشکیل می‌دهند. جای تعجب نیست که بسیاری از این مشاغل ...