به کمک نیاز داری؟

گروه کسب و کار ساکوراد
فهرست

حدیث هداوند

اگر در کافه‌داری، پشتیبانی مشتریان (CRM) برای تبدیل آنها به…

حدیث هداوند

مشاور راه‌اندازی و مدیریت کافه‌، پشتیبانی مشتریان (CRM) و کنترل کیفیت خدمات
محمدمحسن عزیزی | مشاور طب طبیعی، گیاهی و طب مکمل

اگر به دنبال فائق آمدن بر استرس‌ها، نگرانی‌ها و همچنین…

محمدمحسن عزیزی

مشاور طب طبیعی، گیاهی و مکمل