محتوای فنون مذاکره و ارتباط موثر
Negotiation

مشاوره فن بیان، مذاکره و ارتباط موثر (Negotiation)

فنون مذاکره حرفه‌ ای از مهارت‌هایی است که امرزوه بدون آن نمی‌توان کاری را پیش برد. در واقع مهارت در مذاکره حرفه‌ای یکی از اصول موفقیت در زندگی اجتماعی است و استفاده از مشاوره مذاکره و ارتباط موثر می تواند ...
افروز قیصر | مشاور فنون مذاکره و ارتباط موثر

افروز قیصر | مشاور استعدادیابی، فنون مذاکره و ارتباط موثر

معرفی کوتاه : افروز قیصر دانش آموخته دکترای DBA روانشناسی و کارشناس صدا و سیما؛ پس از طی دوره‌های تخصصی داخلی و بین‌المللی متعدد نزد اساتید برجسته و صاحب‌نام، سالهاست بعنوان مربی، مشاور و مدرس در زمینه‌های مذاکره، زبان بدن ...