به کمک نیاز داری؟

گروه کسب و کار ساکوراد
فهرست
فرشته سرمایه گذار
کارآفرینی و راه‌اندازی کسب و کار
کارشناس ساکوراد

فرشته سرمایه گذار کیست؟

عبارت انجل اینوستور (Angel Investor) از آن کلمه‌هایی است که وقتی ترجمه می‌شود و عبارتی مثل سرمایه گذار فرشته یا

مشاهده مطلب »

ساناز دژکام

اگر به عنوان یک کارآفرین خانگی یا دیجیتال مارکتر در…

ساناز دژکام

مشاور امور بیمه و تولید محتوا
فرید تشیعی

اگر در پیاده سازی، تعیین استراتژی، بوت کمپ یا مدیریت…

فرید تشیعی

متخصص، استراتژیست و مشاور سئو (SEO)