محتوای شماره رنگ
css3

آموزش CSS | مرجع واحدهای شمارش، نام و شماره رنگ ها

مرجع واحدهای شمارش، نام و شماره رنگ ها در CSS مرجع واحدهای شمارش در این بخش از آموزش css به توضیح ویژگی مرجع واحدهای شمارش در CSS میپردازیم. واحد های شمارش در css  شامل واحدهای زیر میباشند. %   >>  درصد in >> اینچ ...