محتوای شفافیت عناصر
css3

آموزش CSS | تنظیم شفافیت عناصر Opacity

تنظیم شفافیت عناصر Opacity در CSS Opacityبا ویژگی Opacity میتوانید شفافیت تصاویر را تغییر دهید. img { opacity:0.4; filter:alpha(opacity=40); /* For IE8 and earlier */ } img:hover { opacity:1.0; filter:alpha(opacity=100); /* For IE8 and earlier */ } در مثال بالا زمانیکه opacity=40  تنظیم ...