محتوای شراره قشقایی
شراره قشقایی | مشاور مدیریت منابع انسانی

شراره قشقایی | مشاور سالن‌های آرایش و زیبایی | مترجم زبان انگلیسی

مترجم انگلیسی معرفی کوتاه : شراره قشقایی دانش آموخته دکتری مدیریت منابع انسانی از دانشگاه بین المللی نیویورک (NIUTM) - امریکا، DBA گرایش بازاریابی بین المللی از آکادمی آلاینس آمریکا، کارشناس‌ارشد مدیریت منابع انسانی از دانشگاه بین‌المللی نیویورک (NIUTM) - ...