محتوای زبان html
html-training

آموزش زبان HTML | تگ های Select , Option , Optgroup

فرم - تگ های Select , Option , Optgroup در HTMLتگ <select> از تگ select برای ایجاد یک لیست drop-down میتوان استفاده کرد. با تگ option موجود در تگ select گزینه های مختلفی را برای لیست خود میتوانید استفاده کنید. <select> <option value="volvo">Volvo</option> ...
html-training

آموزش زبان HTML | تگ های Button , Label , Textarea

فرم - تگ های Button , Label , Textarea در HTML تگ <label>تگ label برای تعریف یک برچسب بکار میرود. <input> element <form action="demo_form.asp"> <label for="male">Male</label> <input type="radio" name="sex" id="male" value="male"><br> <label for="female">Female</label> <input type="radio" name="sex" id="female" value="female"><br> <input type="submit" ...
html-training

آموزش زبان HTML | تگ های Form , Input

فرم - تگ های Form , Input در HTMLForms یک فرم HTML میتواند شامل چندین تگ input با انواع مختلف زیر باشد : text fields checkboxes radio-buttons submit buttons و ... یک فرم همچنین میتواند شامل عناصر زیر باشد. select ...
html-training

آموزش زبان HTML | تگ فریم Frame , iFrame , Frameset

تگ فریم Frame , iFrame , Frameset در HTML تگ Frame تگ <frame> در  HTML5 پشتیبانی نمیشود. برای هر تگ frame در تگ frameset میتوانید ویژگیهای مختلفی را تعریف کرد. تگ <frame> در  HTML4 ویژگیهای استاندارد زیر را پشتیبانی میکند. class id style ...
html-training

آموزش زبان HTML | تگ مولتی مدیا Object , Param

تگ مولتی مدیا Object , Param در HTML تگ Object از تگ object  برای استفاده از چندرسانه ای ها مانند : audio, video, Java applets ActiveX, PDF,,Flash در صفحات وب سایت استفاده میکنند. همچنین برای جاسازی یک صفحه وب دیگر در سند ...
html-training

آموزش زبان HTML | تگ جدول بندی Table , Td , Tr

تگ جدول بندی Table , Td , Tr در HTMLتگ <table> تگ table برای تقسیم بندی متن به چند بخش و جدول بندی سایت استفاده میشود. این تگ مانند تگ div برای قالب سایت ، استفاده میشود ، ولی به دلیل حجیم ...
html-training

آموزش زبان HTML | تگ لیست Ul و Li

تگ لیست Ul و Li در HTMLتگ <ul> یکی دیگر از مهمترین تگهای اچ تی ام ال در طراحی قالب سایت ، تگ ul و ترکیب آن با تگ li می باشد. از تگ ul و ترکیب آن با تگ li ...
html-training

آموزش زبان HTML | عکس محدوده ای Map و Area

عکس محدوده ای Map و Area در HTML تگ <map> از تگ map برای تعریف یک image-map سمت سرویس گیرنده (client-side) استفاده مکنند. تمام تصاویر مناطق این  نقشه قابل کلیک است. <img src="planets.gif" width="145" height="126" alt="Planets" usemap="#planetmap"> <map name="planetmap"> <area shape="rect" coords="0,0,82,126" href="sun.htm" alt="Sun"> ...
html-training

آموزش زبان HTML | تگ محدوده فضا Div

تگ محدوده فضا Div در HTMl تگ div از پر کاربردترین تگ ها در طراحی وب سایت میباشد، این تگ جایگزین بسیار خوبی برای تگ <table> میباشد. تگ table  دارای تگ های اضافه زیادی  از جمله تگ <td>  و تگ <tr> میباشد. ...
html-training

آموزش زبان HTML | تگ محدوده متن Span

تگ محدوده متن Span در HTML تگ span برای متن های کوتاه استفاده می شود. ولی ترجیحا از این تگ بهتر است استفاده نشود. زمانیکه شما از تگ span استفاده میکنید ، میتوانید از ویژگیهای CSS یا Javascript  برای این تگ استفاده ...
1 2 3