محتوای تنظیم قلم و فونت
css3

آموزش CSS | تنظیم قلم و فونت CSS Styling Font

تنظیم قلم و فونت CSS Styling Font در این بخش از آموزش css ، تنظیم قلم و فونت را آموزش میدهیم. در css دو نوع از خانواده فونت ها وجود دارد. "generic family" مثل  "Serif" یا "Monospace" "font family" مثل "Times New ...