به کمک نیاز داری؟

گروه کسب و کار ساکوراد
فهرست
روانشناسی فروش
تحقیقات بازار، بازاریابی و فروش
دکتر علی قوامی

21 اصل روانشناسی فروش

استفاده از تکنیک‌های روانشناختی و روانشناسی فروش، موضوع جذابی است و دانش و راهکارهای ارائه شده در این زمینه می‌تواند

مشاهده مطلب »

مرضیه صداقت

اگر به دنبال رفع چالش‌های روانی و افزایش بهره‌وری سرمایه‌های…

مرضیه صداقت

مشاور روانشناسی و ﻓﺮزﻧﺪﭘﺮوری
نرگس پورطالب

اگر به دنبال موفقیت در رفع چالشها و مشکلات رفتاری…

نرگس پورطالب

مشاور روانشناسی تربیتی و مشاور تحصیلی