محتوای اصول نوشتن کد
css3

آموزش CSS | اصول نوشتن کدهای CSS

اصول نوشتن کدهای CSSدر این بخش از آموزش css ، اصول نوشتن کدهای css را شرح میدهیم. گذاشتن فاصله بین مقدار و واحد اشتباه است مثال صحیح : margin-left:20px; مثال غلط: margin-left:20 px; قوانین نام گذاری فایل های css از ...