محتوای آموزش CSS
css3

آموزش CSS | مرجع واحدهای شمارش، نام و شماره رنگ ها

مرجع واحدهای شمارش، نام و شماره رنگ ها در CSS مرجع واحدهای شمارش در این بخش از آموزش css به توضیح ویژگی مرجع واحدهای شمارش در CSS میپردازیم. واحد های شمارش در css  شامل واحدهای زیر میباشند. %   >>  درصد in >> اینچ ...
css3

آموزش CSS | معرفی انتخابگرها CSS Selectors

معرفی انتخابگرها CSS Selectors انتخابگرها برای دادن الگوهای مورد نظر ما ، به عناصر به کاربرده میشوند. تمامی این انتخابگرها را با ذکر مثال توضیح میدهیم. ما به تعریف تک تک ویژگی های  انتخابگرها در 3 قسمت میپردازیم : مرجع ...
css3

آموزش CSS | تنظیم شفافیت عناصر Opacity

تنظیم شفافیت عناصر Opacity در CSS Opacityبا ویژگی Opacity میتوانید شفافیت تصاویر را تغییر دهید. img { opacity:0.4; filter:alpha(opacity=40); /* For IE8 and earlier */ } img:hover { opacity:1.0; filter:alpha(opacity=100); /* For IE8 and earlier */ } در مثال بالا زمانیکه opacity=40  تنظیم ...
css3

آموزش CSS | خواص نمایش عناصر Cursor , Display , Visibility

خواص نمایش عناصر Cursor , Display , Visibility در CSScursor انواع مختلفی از نمایش مکان نما در صفحه را مشخص میکند. زمانی که روی یک عنصری که مشخص کرده ایم میرویم مکان نما به شکل مورد نظر نشان داده میشود. ...
css3

آموزش CSS | محل قرارگیری عناصر – خواص Clear , Float

محل قرارگیری عناصر - خواص Clear , Float در CSSدر این بخش از آموزش css به توضیح ویژگی محل قرارگیری عناصر - خواص Clear , Float میپردازیم. با این ویژگی از css موقعیت یک عنصررا می توانید سمت چپ یا راست تنظیم کنید. یکی ...
css3

آموزش CSS | محل قرارگیری عناصر – خواص مربوط به Position

محل قرارگیری عناصر - خواص مربوط به Position در CSS در این بخش از آموزش css به توضیح خواص مربوط به Position میپردازیم. با استفاده از ویژگی  Position    موقعیت عنصر در صفحه را مشخص کنید.همچنین میتوانید یک عنصر را پشت عنصر ...
css3

آموزش CSS | خواص مربوط به سرریزی Overflow عناصر

خواص مربوط به سرریزی Overflow عناصر در CSS در این بخش از آموزش css ، ویژگی Overflow را آموزش میدهیم. در صورتی که محتوای یک عنصر سر ریز کند با این ویژگی میتوانید مشخص کنید که بعد از سرریز شدن چه ...
css3

آموزش CSS | تنظیم خواص باکس ها Border , Margin , Padding

تنظیم خواص باکس ها Border , Margin , Padding در CSS در این بخش از آموزش css ، تنظیم خواص باکس ها را آموزش میدهیم. همه ی عناصری که در HTML  تعریف میشوند میتوانند این ویژگی ها را داشته باشند. این بخش یکی ...
css3

آموزش CSS | تنظیم لیست ها CSS Styling List

لیست UL و LI در CSSدر این بخش از آموزش css ، تنظیم لیست ها را آموزش میدهیم. ویژگی هایی که برای یک لیست در css وجود دارد به ما این امکان را میدهد که  List را در 3 حالت زیر نمایش دهیم. ...
css3

آموزش CSS | تنظیم متن و نوشته CSS Styling Text

تنظیم متن و نوشته CSS Styling Text در این بخش از آموزش css ، تنظیم متن و نوشته را آموزش میدهیم. ویژگی color  برای تنظیم رنگ متن استفاده میشود.این ویژگی با 3 روش زیر میتواند مقدار دهی شود HEX : مثال : "#ff000"  RGB: ...
1 2