به کمک نیاز داری؟

گروه کسب و کار ساکوراد
فهرست

شقایق جرسی | مشاور کسب و کار

اگر بعنوان فعال حوزه بیمه یا خدمات، دنبال تضمین موفقیت…

شقایق جرسی

مشاور کسب و کار و امور بیمه
مرضیه محیط

اگر به عنوان کارآفرین و یا صنعت‌گر به دنبال تقویت…

مرضیه محیط

مشاور برندینگ و طراحی و توسعه محصول