به کمک نیاز داری؟

گروه کسب و کار ساکوراد
فهرست
شیرین عنایتی
کارشناس ساکوراد

شیرین عنایتی

اگر بعنوان یک کارآفرین یا فعال اقتصادی با مسائل و مشکلات چندبُعدی مواجه هستید؛ حتما از دکتر شیرین عنایتی مشاوره

مشاهده مطلب »