به کمک نیاز داری؟

گروه کسب و کار ساکوراد
فهرست
آموزش R

آموزش R | آزمون معناداری آماری همبستگی

فرض کنید همبستگی دو متتغیر را به‌دست آورده‌اید، اما نمی‌دانید که این همبستگی از نظر آماری معنادار است یا خیر. برای این منظور هم می‌توان از p-مقدار استفاده کرد هم با تشکیل بازه اطمینان برای ضریب همبستگی این موضوع را بررسی کرد. این دو راه را می‌توان با استفاده از تابع cor.test اجرا کرد.

در صورتی که دو جامعه نرمال باشند، از ضریب همبستگی پیرسن که پیش فرض دستور است، استفاده می‌کنیم و در صورتی که این دو جامعه غیرنرمال باشند از ضریب‌های دیگر چون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده می‌کنیم که برای این منظور باید پارامتر method در دستور را به “spearman” تغییر داد. این تابع همچنین فرض برابری ضریب همبستگی با صفر را (برای دو جامعه نرمال) در مقابل عدم برابری با صفر نیز بررسی می‌کند و می‌توان فرض مقابل را (همانند دو بخش قبل) با استفاده از پارامتر alternative تغییر داد.

اعضای شبکه مشاوران در حوزه «تحقیقات بازار، بازاریابی و فروش»

مشاور عکاسی و فیلمبرداری

اگر به دنبال خلاقیت در عکاسی و تصویربرداری برای تولید...

مشاور برندینگ و طراحی و توسعه محصول

اگر به عنوان کارآفرین و یا صنعت‌گر به دنبال تقویت...

مشاور کارآفرینی و بازاریابی

مشاور امور بیمه و مشاور تولید محتوا

اگر به عنوان یک کارآفرین خانگی یا دیجیتال مارکتر در...

مشاور دیجیتال مارکتینگ و فروش

اگر بدنبال افزایش فروش و توسعه سهم خود در بازارهای...

مشاور تحقیقات بازار، بازاریابی و فروش

اگر به دنبال برنامه‌ریزی و موفقیت در کسب و کارهای...

مشاور برندسازی، بازاریابی و فروش

اگر بعنوان کارآفرین یا فعال اقتصادی بدنبال تقویت برند، رونق...

مشاور تحقیقات بازار، بازاریابی و فروش

اگر علاقمندید در تراز شرکتهای بزرگ و صاحب‌نام، بخش بازاریابی...

مشاور SEO ،UI/UX و بازاریابی دیجیتال

مشاور شغلی و توانمندسازی مهارت‌های مدیران

اگر بعنوان کارآفرین و یا فعال اقتصادی به دنبال موفقیت،...

مشاور برندینگ و تحقیقات بازار

اگر به عنوان فعال اقتصادی/صاحب کسب و کار نیازمند تحلیل...

مشاور بازاریابی و آنلاین سازی کسب و کار

اگر بعنوان فعال اقتصادی، به دنبال رونق فروش و یا...

مشاور اینستاگرام مارکتینگ

اگر به دنبال افزایش دنبال کنندگان فعال در صفحه اینستاگرام...

مشاور تولید محتوا | مترجم انگلیسی، فرانسه و اسپانیایی

اگر بعنوان فعال اقتصادی به دنبال تثبیت جایگاه و گسترش...

مشاور کارآفرینی، بازاریابی، سرمایه‌گذاری و مهاجرت در ترکیه | مترجم زبان ترکی استانبولی

اگر بدنبال مهاجرت، ثبت شرکت، فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری، توسعه کسب...

مشاور بازاریابی و فروش

اگر در فضای پررقابت کنونی بدنبال موفقیت تضمینی و داشتن...

مشاور سالن‌های آرایش و زیبایی | مترجم زبان انگلیسی

اگر بعنوان فعال حوزه آرایش و زیبایی به دنبال کسب...

مشاور و تحلیلگر اجتماعی

اگر بعنوان کارآفرین یا فعال اقتصادی، به دنبال نفوذ سریع...

برای مثال فرض کنید:

(x1<-c (10,15,13,19,20

(y1<-c (12,15,17,20,14

(x2<-rnorm(10,0,1

(y2<- rnorm(10,0,1

در این صورت برای دو جمعه غیرنرمال x1 و y1 و نرمال x2 و y2 می‌توان ضریب همبستگی را با استفاده از دستورهای زیر بدست آورد و آن را نیز آزمون کرد:

(cor.test(x1,y1,method=”spearman”

(cor.test(x2,y2

وخروجی‌ها به صورت:

        Spearman’s rank correlation rho

data:  x1 and y1

S = 14, p-value = 0.6833

alternative hypothesis: true rho is not equal to 0

:sample estimates

rho

0.3

و

Pearson’s product-moment correlation

data:  x2 and y2

t = 1.6055, df = 8, p-value = 0.1471

alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0

:95 percent confidence interval

 0.8569258   0.1973141-

:sample estimates

     cor

0.493639

خواهند بود.

https://succourad.com/?p=9939
پیشنهاد براساس سلیقه شما

سئوالات و نظرات ارزشمند خود را با ما مطرح کنید

دیدگاهتان را بنویسید