به کمک نیاز داری؟

گروه کسب و کار ساکوراد
فهرست

ندا رضائی انواری

اگر بدنبال مهاجرت، ثبت شرکت، فعالیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری، توسعه کسب…

ندا رضائی انواری

مشاور کارآفرینی، بازاریابی، سرمایه‌گذاری و امور مهاجرت
ایوب اسماعیلی

اگر به دنبال رفع مشکلات مربوط به حوزه مدیریت منابع…

ایوب اسماعیلی

مشاور مدیریت منابع انسانی و توسعه فردی