آموزش زبان SQL | نحوه ایجاد View

آموزش View در SQL

view در sql در واقع همان جداول مجازی هستند که توسط آن می توانید عملیات خاصی رو که شامل دستورات sql میشه رو انجام بدهید و به صورت خروجی داشته باشید .

کاربرد View در SQL

 از مزیت های view این است  که بعد از یک بار اجرا به صورت موقت در سرور ذخیره می شود و برای مراجعات بعدی از همان استفاده می شود و سرعت خیلی بالایی دارد. ساختار دستور View در sql به صورت زیر است :

CREATE VIEW view_name AS
SELECT column_name(s)
FROM table_name
WHERE condition

ارسال دیدگاه