آموزش زبان PHP | تابع ( ) setcookie

تابع ( ) setcookie در PHP

تابع ( ) setcookie ، یک کوکی را به وسیله یک دستور HTTP به مرورگر کاربر ( client ) ارسال می کند . همانطور که می دانید کوکی یک متغیر است که برای نگهداری اطلاعات کاربر بر روی کامپیوتر وی استفاده می شود . هر بار که کاربر ، با همان مرورگر صفحه یا سایت مورد بحث را باز کند ، مقدار این کوکی فراخوانی شده و به صفحه ارجاع می شود . برای مثال رمز عبور یا نام کاربری در یک سایت از جمله کوکی های پر استفاده است .
برای دریافت اطلاعات بیشتر راجع به کوکی ها و نحوه تعریف و استفاده از آنها ، به بخش تعریف و استفاده از کوکی ها در PHP بروید . نام کوکی به صورت اتوماتیک به متغیری به همان نام در صفحه اختصاص می یابد . برای مثال اگر کوکی به نام ” user ” در صفحه ایجاد شود ، در هنگام اجرای صفحه متغیری به نام ” user ” ساخته شده و با مقدار کوکی ، مقدار دهی خواهد شد. برای استفاده موثر از یک کوکی ، بایستی مقدار آن قبل از ایجاد صفحه ، به صفحه ارسال شود . بنابراین می توان از تابع ( ) setcookie که یک دستور HTTP است ، برای این کار استفاده نمود .
شکل کلی استفاده از این تابع به صورت زیر است :

syntaxsetcookie( name , value , expire , path , domain ,secure ) ;
syntax توضیح هر یک از موارد
توضیحپارامتر
پارامتر name تعیین کننده نام کوکی است . از این نام برای بازیابی و فراخوانی کوکی در سطح برنامه استفاده می شود .name
پارامتر value مقدار کوکی را تعیین می کند .این مقدار بر روی کامپیوتر ذخیره می شود .value
پارامتر expire تعیین کننده مدت زمان اعتبار کوکی ، بر حسب ثانیه است . پس از اتمام این مدت زمان ، کوکی از بین خواهد رفت .
برای تعیین مدت زمان اعتبار کوکی ، معمولا از تابع ( ) time استفاده می شود .
expire
پارامتر domain ، دامنه ای که کوکی بر روی آن قابل دسترس است را تعیین می کند .
برای مثال اگر مقدار آن ‘www.DeveloperStudio.ir’ تنظیم شود ، فقط در این دامنه قابل دسترسی است .
تعیین این پارامتر اختیاری است .
domain
این پارامتر تعیین میکند که آیا کوکی فقط بایستی از طریق یک پروتکل امن HTTPS منتقل شود با خیر .
مقدار پیش فرض این خاصیت FALSE بوده و تعیین آن نیز اختیاری است .
secure

نکته : برای خواندن مقدار یک کوکی از تابع ( نام کوکی ) COOKIE_$ استفاده می شود .

مثال های عملی :

در مثال های زیر ، به صورت عملی نحوه استفاده از تابع ( ) setcookie را آموزش داده ایم .
مثال ۱ : در مثال اول ، نحوه تعریف یک کوکی را به صورت ساده نشان داده ایم :

مثال ۱< ? php
$value = “my cookie value”;

// تعریف و ارسال یک کوکی ساده
setcookie(“TestCookie”,$value);
? >
<html>
<body>

مثال ۲ : تعریف یک کوکی که پس از یک روز از بین می رود :

مثال ۲< ? php
$value = “my cookie value”;

// تعریف و ارسال یک کوکی ساده با اعتبار ۲۴ ساعت
setcookie(“TestCookie”,$value, time()+3600*24);
? >
<html>
<body>

مثال ۳ : در مثال زیر مقدار کوکی که قبلا ایجاد کرده ایم  را به روش های مختلفی در خروجی نمایش داده ایم :

مثال ۳< ? php
    // چاپ مقدار کوکی در خروجی
echo $_COOKIE[“TestCookie”];
echo “<br />”;
echo $HTTP_COOKIE_VARS[“TestCookie”];
echo “<br />”;

// چاپ تمام کوکی های صفحه
print_r($_COOKIE);
? >
<html>
<body>
…خروجیmy cookie value
my cookie value
Array ([TestCookie] => my cookie value)

ارسال دیدگاه