آموزش زبان PHP | مرجع توابع مدیریت خطا

مرجع توابع مدیریت خطا در PHP

در این بخش مهمترین و پرکاربردترین توابع زبان PHP برای مدیریت خطاهای رخ داده در برنامه را معرفی کرده ایم . به وسیله این توابع می توانید خطاهای رخ داده در کدهای PHP را شناسایی و مدیریت کرده و اطلاعات مربوط به آنها را در log سرور ذخیره کرده و یا برای ایمیل کاربر ارسال نمایید .
نکته : تمامی توابع مدیریت خطای PHP ، به صورت پیش فرض بر روی سرورهای این زبان نصب شده و نیاز به هیچ نصب اضافه ای نیست .

نام تابعشرح عملکرد
debug_backtrace ( )این تابع اطلاعات کاملی راجع به خطای رخ داده را ، به صورت یک آرایه نمایش می دهد .
error_get_last ( )این تابع اطلاعات آخرین خطای رخ داده در کد برنامه را بر می گرداند .
error_log ( )این تابع اطلاعات خطاهای رخ داده در صفحه را در یک فایل بر روی سرور ذخیره کرده و یا به ایمیل کاربر ارسال می کند .
error_reporting ( )این تابع مشخص می کند که چه خطاهایی به سیستم گزارش شوند .
set_error_handler ( )این تابع یک تابع را به عنوان تابع پیش فرض برای مدیریت خطاها در صفحه تعیین می کند .
set_exception_handler ( )این تابع ، یک تابع تعیین شده از سوی طراح را به عنوان تابع مدیریت کننده استثناها در صفحه تعیین می کند .
trigger_error ( )این تابع برای شناسایی یک خطا یا فراخوانی تابع مربوط به آن به کار می رود .
user_error ( )این تابع برای شناسایی یک خطا یا فراخوانی تابع مربوط به آن به کار می رود . عملکرد آن همانند تابع ( ) trigger_error است .

مقادیر ثابت ( Constants ) در کد نویسی خطا یابی PHP :

زبان PHP دارای تعدادی مقدار ثابت یا Constants در زمینه مدیریت خطا یابی است . هر یک از این ثابت ها ، دارای مفهوم و کاربرد خاصی هستند . لیست زیر این ثابت ها به همراه توضیحات آنان را ارائه کرده است :

مقادیر ثابت در مدیریت خطاها در PHP
پارامترپارامترتوضیح
۲E_WARNINGخطا با شدت اهمیت کم بوده و مانع اجرای اسکریپت نخواهد شد .
۸E_NOTICEپیام خطا یک اعلان مشکل . برنامه ممکن است ایرادی پیدا کرده باشد که از نظرش خطاست ، ولی مشکل خاصی ایجاد نمی کند .
۲۵۶E_USER_ERRORاین خطا یک خطا مهم بوده و توسط کاربر پیش بینی شده است . به احتمال زیاد اجرای روند اسکریپت را متوقف می کند .
۵۱۲E_USER_WARNINGیک پیام اخطار معمولی که معمولا باعث توقف اجرای اسکریپت نشده و توسط طراح پیش بینی شده است .
۱۰۲۴E_USER_NOTICEیک اعلان بروز خطا یا مشکل معمولی که توسط طراح پیش بینی شده است .
۴۰۹۶E_RECOVERABLE_ERRORیک خطای مهم و از کار اندازنده ، که قابل پیش بینی و مدیریت می باشد . معمولا این خطا توسط یک مدیریت کننده خطا طراحی شده توسط طراح برنامه ، شناسایی می شود .
۸۱۹۱E_ALLهمه نوع خطا و اخطار را شامل می شود .

 

ارسال دیدگاه