آموزش R | آشنایی اولیه با محیط نرم افزار آماری R

برای شروع کار با نرم‌افزار R، بعد از اجرای نرم‌افزار (از طریق منوی شروع (Start) یا آیکون آن روی میز کار (Desktop))، اولین صفحه‎ای که با آن مواجه می‌شویم، Console نرم‌افزار R است کاربر در آن به نوشتن دستورات مورد نیاز می‌پردازد. برای مثال می‌توان از R به عنوان یک ماشین‌حساب استفاده کرد. کافی است عبارت مورد نظر برای محاسبه را بعد از عبارت «<» نوشت. مثلاً:‌

۵+۴۹<

۵۴   [۱]

که [۱] نمایش‌دهندۀ شمارۀ اولین نتیجه حاصل از خط فرمان است.

برای خروج از نرم‌افزار با نوشتن دستور کافی است عبارت «()q» را بنویسیم و برای ذخیره‌ساری فضای کاری فعلی از کادر جدید، کلید مربوط را انتخاب و کلیک می‌کنیم.

از ذخیره کردن فضای کاری بهتر، نگهداری یک رکورد از دستورات نوشته شده است که در قالب یک سند است که بتوان بعداً از آن در فضای کاری استفاده کرد که می‌توان از منوی File بخش New Script ایجاد و آن را ذخیره کرد. همچنین می‌توان دستورات این سند را با Ctrl+R اجرا کرد.

اطلاع از نحوه کار کردن توابع در R

برای آگاهی از نحوه کار کردن یک برنامه در R به سه طریق می‌توان عمل کرد:

١) (نام تابع)help
مثلاً:
help(mean)
یا به صورت معادل:
?mean
دستور فوق پنجره‌ای را در مرورگر مورد استفاده شخص باز کرده که این پنجره کلیه موارد مربوط به تابع در آن تشریح شده است
٢) ( نام تابع)args
مثلاً:
args(mean)
این دستور آرگومانهای مورد استفاده در تابع فوق را نمایش می‌دهد
٣) (نام تابع)example
این دستور به ارائه مثال در مورد تابع فوق می‌پردازد
مثلاً:
example(mean)
همچنین می‌توان برای جستجو در مورد عبارتی خاص در نرم افزار R در سایت مربوط به این نرم‌افزار از دستور زیر استفاده کرد:
RSiteSearch(“عبارت مورد نظر”)
مثلاً:
RSiteSearch(“canonical correlation”)

نصب بسته (Package) در R

با توجه به استفاده از توابع مختلف، بسته های مختلفی وجود دارند که یا بعد از نصب برنامه R در برنامه وجود دارند یا باید آنها را نصب کرد. اگر بسته مورد نظر در سیستم نصب باشد، برای استفاده باید اول آن را بارگذاری (Load) کرد و سپس استفاده کرد که این کار را با استفاده از دستور ()library انجام می‌دهیم به طوری که داخل آرگومان باید نام بسته مورد استفاده را نوشت و اجرا کرد. همچنین این کار را می‌توان با استفاده از منوی packages در برنامه و گزینه load package انجام داد.

در صورتی که بسته مورد نظر نصب نباشد ابتدا از منوی packages گزینه install package بعد از انتخاب کشور مورد نظر، بسته را انتخاب و آنرا نصب می‌کنیم. سپس با توجه به مطالب بارگذاری بسته، از آن استفاده می‌کنیم.

ارسال دیدگاه