آموزش زبان PHP | تابع ( ) date

تابع ( ) date در PHP :

از تابع ( ) date در PHP ، برای نمایش و یا دستکاری ساعت و تاریخ استفاده می شود . از تابع ( ) date می توانید برای انجام اموری مثل نمایش تاریخ جاری سرور ، نمایش یک تاریخ خاص ، محاسبه زمان ، ایجاد یک برچسب زمانی و … استفاده نمایید . این تابع یکی از توابع پیش ساخته و اصلی زبان PHP است .
شکل کلی تعریف و استفاده از تابع ( ) date در PHP به صورت زیر است :

Syntax< ? php
date ( format ) ;
? >
syntax توضیح هر یک از موارد
توضیحپارامتر
پارامتر format تعیین کننده نحوه نمایش تاریخ توسط تابع ( ) date است . در این پارامتر کاراکترهای زیر را می توانید به کار ببرید :
تعیین این پاامتر برای تابع اجباری است .
  • کاراکتر d : این کاراکتر ، نمایشگر شماره روز در تابع date بوده و عددی بین ۰۱ تا ۳۱ است .
  • کاراکتر m : این کاراکتر نمایشگر عدد ماه در تابع date بوده و عددی بین ۰۱ تا ۱۲ است .
  • کاراکتر Y : کاراکتر Y نمایشگر عدد سال در تابع date بوده و یک عدد چهار رقمی است .
  • کاراکترهای جدا کننده : از کاراکترهایی مثل ” / ” ، ” – ” ، ” . ” و … می توان برای جدا نمودن عددهای سال و ماه و روز در تایع date است نمود.

نحوه استفاده از این کاراکترها و خروجی آنها در حالت های مختلف را در مثال عملی زیر نمایش داده ایم :format

مثال عملی : در مثال زیر نحوه به کار بردن تابع date در نمایش تاریخ و حالت های مختلف پارامتر format در آن را نمایش داده ایم :

Example
< ? php
    echo date(“Y/m/d”) . ” < br / > “;
echo date(“Y.m.d”) . ” < br / >”;
echo date(“Y-m-d”);

? >
کد
۲۰۱۲/۰۳/۱۱
۲۰۱۲٫۰۳٫۱۱
۲۰۱۲-۰۳-۱۱
خروجی

توابع مهم و کاربردی زیر مجموعه تابع ( ) date :

در لیست زیر برخی از توابع مهم و کاربردی مرتبط با تابع date را معرفی کرده ایم . این توابع امکانات مهم و سودمندی برای کار با زمان در اختیار ما قرار می دهند . برای دریافت اطلاعات لازم راجع به هر کدام بر روی نام آن کلیک نمایید :

نام تابعکاربرد
checkdate ( ) این تابع ، تاریخ داده شده به آن را طبق تقویم میلادی بررسی کرده و صحت آن را اعلام می کند .
date_default_timezone_get ( )این تابع زمان محلی ( timezone ) سرور را نمایش می دهد .
date_default_timezone_set ( )این تابع زمان محلی ( timezone ) سرور را بر طبق مقدار داده شده ، تنظیم می کند .
date_sunrise ( )این تابع زمان طلوع آفتاب در یک تاریخ خاص را ، بر حسب موقعیت جغرافیایی سرور نمایش می دهد .
date_sunrset ( ) این تابع زمان غروب آفتاب در یک تاریخ خاص را ، بر حسب موقعیت جغرافیایی سرور نمایش می دهد .
getdate ( )این تابع زمان و تاریخ دقیق جاری سرور را در یک آرایه به کاربر نمایش می دهد .
mktime ( )این تابع برای تعیین تاریخ جاری و یا تعیین یک تاریخ در آینده به کار می رود .

ارسال دیدگاه