به کمک نیاز دارید؟

خدمات تخصصی

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
پریسا احمدی

پریسا احمدی

Position: مشاور منابع طبیعی و محیط زیست
زبان‌ها: فارسی، انگلیسی
Categories: ایمنی و فنی-مهندسی
Location: تهران

اگر نگران ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA) کارگاه یا کارخانه خود برای اخذ/تمدید مجوزهای مربوطه و یا به دنبال طراحی، نصب و راه‌اندازی پنل‌های خورشیدی هستید؛ حتما از دکتر پریسا احمدی مشاوره بگیرید.

معرفی کوتاه

دانش آموخته مقطع دکترای تخصصی در رشته محیط زیست گرایش آلودگی‌های محیط زیست. خصلت زبان‌زد سخت‌کوشی در مردان و زنان کُرد و سالها تجربه موفق بعنوان مدیر و ناظر پروژه‌های زیست محیطی در شرکت‌ها و سازمان‌های بزرگ کشور، عضویت در: انجمن متخصصان محیط زیست ایران، سازمان نظام مهندسی کشور، انجمن ارزیابان ایران و انجمن مهندسی و مدیریت پسماند ایران و ارتباط با این مراجع و همچنین انجام تحقیقات و پژوهش‌های علمی؛ موجب گردیده تا از تبحر و تخصص ویژه‌ای در ارزیابی اثرات زیست محیطی و تشخیص انواع آلودگی‌های محیط زیست در عرصه‌های کشاورزی و صنعتی برخوردار باشد.

 • دکترای تخصصی محیط زیست گرایش آلودگی‌های محیط زیست، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
 • کارشناسی ارشد محیط زیست گرایش آلودگی‌های محیط زیست، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات تهران
 • کارشناسی مهندسی کشاورزی گرایش ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه رازی کرمانشاه
 • شناسایی و طبقه بندی پسماندهای صنعتی خطرناک مجتمع صنایع پتروشیمی کرمانشاه براساس روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)
 • ارائه الگوی توزیع مکانی آلودگی خاک به فلزات سنگین (کروم، نیکل، مس، سرب و روی) با استفاده از روش های زمین آمار و روش امتیاز وزنی (مطالعه موردی: شهرک صنعتی جنت آباد)
 • Karimi. Hazhir- Jafamezhad, Javad- Khaledi, Jabbar- Ahmadi, Parisa.(2018). Monitoring and Prediction of land use/land cover change using CA-Markov model, a case study of Ravansar County in iran- Arabian Journal of Geosciences
 • احمدی_ پریسا، جعفرزاده حقیقی فرد_ نعمت الله، تقوی_ لعبت، احمدی مقدم_ مهدی،(1392) شناسایی و مقایسه تطبیقی پسماندهای ویژه صنعتی با کاربرد روش بازل و فهرست مدون ایران (مطالعه موردی: مجتمع پتروشیمی کرمانشاه)- فصلنامه علوم و تکنولوژی
 • احمدی_ پریسا، جعفرزاده حقیقی فرد_ نعمت الله، تقوی_ لعبت، احمدی مقدم_ مهدی(1392) شناسایی و اولویتبندی پسماندهای صنعتی براساس روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) (مطالعه موردی مجتمع پتروشیمی کرمانشاه)- فصلنامه علوم و تکنولوژی
 • احمدی_ پریسا، جعفرزاده حقیقی فرد_ نعمت الله، تقوی_ لعبت، احمدی مقدم_ مهدی،(1392) شناسایی و مقایسه تطبیقی پسماندهای ویژه صنعتی با کاربرد روشهای RCRA,UNEP و فهرست مدون ایران (مطالعه موردی مجتمع پتروشیمی کرمانشاه)-فصلنامه انسان و محیط زیست
 • احمدی_ پریسا، نعیمی_ لیلا، (1395) تابآورسازی شهرها رویکردی علمی در مقابله با بحرانهای طبیعی و انسانساخت- فصلنامه محیط زیست و توسعه
 • تحسینی_ هادی، فکری_ رضا، احمدی_ پریسا، رستمی_ زهرا، پیامدهای زیست محیطی نامطلوب دترجنتها بر اکوسیستمهای آبزی و موجودات آن- دومین کنفرانس بینالمللی علوم جغرافیا، آبان 95، اردبیل.
 • تحسینی_ هادی، احمدی_ پریسا، رستمی_ زهرا، تاملی بر خشک شدن دریاچه ارومیه آثار و پیامدهای آن- دومین کنفرانس بینالمللی علوم جغرافیا، آبان 95، اردبیل
  تحسینی_ هادی،
 • احمدی_ پریسا، رستمی_ زهرا، تکنیک استفاده از موجودات زنده به عنوان هشدار دهندههای زیستی جهت سنجش آلودگی زیست محیطی( مطالعه موردی کرم خاکی)- سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیطزیست، بهمن 95، اردبیل
 • تحسینی_ هادی، احمدی_ پریسا، رستمی_ زهرا، فن استفاده از موجودات زنده به عنوان بیواندیکاتور زیستمحیطی (مطالعه موردی پرندگان)- سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیطزیست، بهمن 95، اردبیل.
 • رستمی_ زهرا، تحسینی_ هادی، احمدی_ پریسا، بررسی آلایندههای هوای شهر مشهد به روش معکوس فاصله وزن دهی (IDW)- پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی، محیطزیست و توریسم، خرداد 96، تهران.
 • تحسینی_ هادی، احمدی_ پریسا، رستمی_ زهرا، مروری بر آثار و تبعات زیست محیطی ناشی از پدیده گرد و غبار در غرب کشور- پنجمین کنفرانس بین المللی ایده های نو در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری، بهمن 96، تهران.
 • تحسینی_ هادی، احمدی_ پریسا، بررسی آلایندههای ناشی از ترافیک و آثار سوء ناشی از آنها بر انسان و محیط زیست- کنفرانس بین المللی ایدههای نو در کشاورزی، محیطزیست و گردشگری بهمن 96، تهران.
 • تحسینی_ هادی، احمدی_ پریسا، مروری برتبعات زیستمحیطی و بهداشتی آلایندههای صوتی ناشی از ترافیک- کنفرانس بینالمللی ایدههای نو در کشاورزی، محیطزیست و گردشگری بهمن 96، تهران.
 • تحسینی_ هادی، احمدی_ پریسا، فکری_ رضا، رستمی، زهرا، آینده پژوهی انرژیهای تجدید پذیر(انرژی خورشیدی) با تاکید بر اقتصاد مقاومتی- کنفرانس بینالمللی ایدههای نو در کشاورزی، محیطزیست و گردشگری بهمن 96، تهران.
 • عضویت در انجمن متخصصان محیط زیست ایران
 • عضویت در سازمان نظام مهندسی کشور
 • عضویت در انجمن ارزیابان ایران
 • عضویت در انجمن مهندسی و مدیریت پسماند ایران
 • مدیر عامل شرکت مشاور زاگرس انرژی پارس نشان: مشاور طراحی، نصب، اجرا و راه اندازی پنل های خورشیدی در غرب کشور
 • مدرس کارگاههای آموزشی EIA کالج دانشگاه فردوسی مشهد
 • ناظر طرح های کشاورزی -سازمان جهاد کشاورزی کرمانشاه
 • کارشناس محیط زیست- شرکت فنی مهندسی پایاب جوشش
 • کارشناس محیط زیست پروژه IMS شهرداری مناطق 3، 22،11 تهران- گروه مشاوران ایران کیش
 • مدیر پروژه های ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA)- شرکت مهندسین مشاور پویندگان محیط زیست
 • مدیر پروژه های ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA)- شرکت پایش و توسعه رصد
 • مشاور محیط زیستی پروژه های آزاد راهی- شرکت مهندسین مشاور عمران ایران
 • کارشناس ارشد پروژه ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA)- شرکت آرمان محیط پاک
 • مدیر پروژه ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA)- شرکت آب، خاک و انرژی زربین
 • کارشناس محیط زیست- شرکت مهندسین مشاور راهبرد سنا
 • همکار پروژه ارزیابی اثرات زیست محیطی محل دفن بهداشتی پسماند شهر مریوان و سروآباد
 • همکار پروژه ارزیابی اثرات زیست محیطی محل دفن بهداشتی پسماندهای پزشکی کرمانشاه
 • همکار پروژه طرح یکپارچه مدیریت پسماند شرکت ملی نفت ایران
 • همکار پروژه ارزیابی پیامدهای زیست محیطی آزاد راه مشهد – چناران
 • همکار پروژه ارزیابی پیامدهای زیست محیطی منطقه نمونه گردشگری بزرگمهر قائن
 • همکار پروژه ارزیابی پیامدهای محیط زیستی طرح توسعه شهرک صنعتی جنت آباد- ایوانکی
 • همکار پروژه طرح شناسایی منابع آلاینده های محیط زیستی حریم منطقه 2، شهرداری تهران 1397
 • همکار پروژه طرح شناسایی منابع آلاینده های محیط زیستی حریم منطقه 4 شهرداری تهران 1397
 • مدیر پروژه ارزیابی اثرات محیط زیستی منطقه زیستی منطقه ویژه اقتصادی سلماس
 • مدیر پروژه ارزیابی اثرات محیط زیستی دهکده گردشگری سد حوضیان الیگودرز
 • مدیر پروژه مطالعات امکانسنجی احداث مجتمعهای خدماتی، رفاهی از نوع درجه 1 و 2 در پروژههای آزاد راهی
 • همکار پروژه انجام تحلیل های Mic –Mac برای شاخص های زیست محیطی استخراج شده در بخش های دالان شمالی و جنوبی استان خوزستان
 • همکار پروژه گزارش ارزیابی مخاطرات طبیعی شهرستان بهبهان
 • همکار پروژه گزارش ارزیابی مخاطرات طبیعی شهرستان ملکشاهی استان ایلام با محوریت معیشت پایدار
 • همکار پروژه برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری از منظر معیارهای زیست محیطی محدوده دالان شمالی واقع در شمال استان خوزستان
 • همکار پروژه برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری از منظر معیارهای زیست محیطی محدوده دالان جنوبی واقع در جنوب استان خوزستان
 • همکار پروژه طرح شناسایی منابع آلاینده های محیط زیستی حریم منطقه 13 شهرداری تهران 1398
 • همکار پروژه طرح شناسایی منابع آلاینده محیط زیستی حریم منطقه 18 شهرداری تهران 1398
 • همکار پروژه طرح هادی روستایی در استان بوشهر ( روستاهای بهر و بویری)
  مدیر پروژه ارزیابی پیامدهای محیط زیستی مرکزدفن پسماند شهری قم(سایت البرز)
  کارشناس ارشد پروژه ارزیابی پیامدهای محیط زیستی طرح توسعه پالایشگاه نفت و گاز پیروزی
  مدیر پروژه شناخت و ارزیابی شرایط جاری، پی آمدها و چالش های محیط زیستی طرح نوسازی و بهسازی بافت پیرامون حرم مطهر رضوی و ارائه راهکارهای بهبود- مجری طرح دانشگاه فردوسی مشهد
  کارشناس ارشد پروژه ارزیابی اثرات محیط زیستی منطقه ویژه اقتصادی سهلان
  همکار پروژه شناخت رویکرد، حفظ تنوع زیستی در پارک سرخه حصار
  همکار طرح راهکارهای تحقق محله سبز در جهت کاهش معضلات محیط زیست در محلات شهرداری منطقه 13 تهران
  مدیر پروژه ارزیابی اثرات محیط زیستی فاز توسعه شهرک صنعتی گنبد
  کارشناس ارشد پروژه مطالعات توجیه محیط زیستی احداث مجتمع مسکونی سهیل
  همکار پروژه استقرار سیستم مدیریت محیط زیست Iso14001 شهرداری منطقه 22 تهران
  همکار پروژه ارزیابی اثرات محیط زیستی خطوط 8،9،10،11 مترو تهران

ثبت درخواست

نتایج نظرسنجی :

میزان تسلط مشاور بر موضوع 90%
دقت و حوصله مشاور در پاسخگویی 95%
قدرت بیان مشاور 98%
علمی و کاربردی بودن نظرات مشاوره 93%
میزان تحقق اهداف شما از مشاوره 86%

اگر تمایل دارید با استفاده از مشاوره راه اندازی کسب و کار شغلی مستقل داشته و کسب درآمد کنید و یا بعنوان یک فعال اقتصادی، با استفاده از خدمات مشاوره رونق کسب و کار، با جدیدترین و بهترین استراتژی‌های رشد و توسعه کسب و کار در جهان آشنا شوید؛ حتما به مشاوران مجرب ساکوراد مراجعه کنید تا به رویاهایتان جامه‌ی عمل بپوشانید.

راهنمای گام به گام تا دریافت مشاوره

گام اول

انتخاب حوزه تخصصی مدنظر

گام دوم

بررسی رزومه مشاوران مرتبط

گام سوم

انتخاب مشاور با تخصص مدنظر

گام چهارم

تکمیل فرم و ثبت درخواست

گام پنجم

پرداخت حق‌الزحمه مشاور

گام ششم

تماس با شما برای تعیین وقت

گام هفتم

برقراری ارتباط شما با مشاور