0

پریسا حاجبانی | مشاور زنان و مامایی

پریسا حاجبانی هستم متولد تهران. دانش آموخته مقطع کارشناسی در رشته مامایی از دانشگاه علوم پزشکی اراک و عضو انجمن علمی مامایی. در طول دوران دانشجویی و آموزشی، به عنوان ماما در بیمارستانهای مختلف و همچنین مرکز بهداشت اراک فعالیت داشته ام و درحال حاضر در مرکز بهداشت تهران به عنوان ماما مشغول کار میباشم.

  • کارشناسی مامایی از دانشگاه اراک

عضو انجمن علمی مامایی ایران

  • فعالیت بعنوان ماما در بیمارستان ولی عصر (عج) طی سالهای ۹۵-۱۳۹۴
  • فعالیت بعنوان ماما در بیمارستان امیرالمومنین (ع) طی سالهای ۹۸-۱۳۹۴
  • فعالیت بعنوان ماما در بیمارستان امیرکبیر طی سالهای ۹۶-۱۳۹۵
  • فعالیت بعنوان ماما در بیمارستان طالقانی طی سالهای ۹۸-۱۳۹۴
  • فعالیت بعنوان ماما در درمانگاه داوران طی سالهای ۹۸-۱۳۹۶
  • فعالیت بعنوان ماما در درمانگاه کوثر طی سالهای ۹۸-۱۳۹۶
  • فعالیت بعنوان ماما در مرکز بهداشت تهران از سال ۱۳۹۸

نتایج نظرسنجی :

میزان تسلط مشاور بر موضوع ۱۰۰%
دقت و حوصله مشاور در پاسخگویی ۹۳%
قدرت بیان مشاور ۹۰%
علمی و کاربردی بودن نظرات مشاوره ۹۲%
میزان تحقق اهداف شما از مشاوره ۹۴%

ثبت درخواست مشاوره تخصصی :

ارسال دیدگاه