مهدی نورمحمدی | مشاور حقوقی و شهرسازی

مهدی نورمحمدی هستم دانش آموخته دکترای تخصصی برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس (فارغ التحصیل سال ۱۳۹۲ با درجه عالی) و کارشناسی حقوق قضایی (فارغ التحصیل با درجه عالی). وکیل پایه ۱ دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو بنیاد ملی نخبگان کشوری به عنوان نخبه پژوهشی.

  • دکترای تخصصی برنامه ریزی شهری، دانشگاه تربیت مدرس(فارغ التحصیل سال ۱۳۹۲ با درجه عالی)
  • کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی(فارغ التحصیل سال ۱۳۸۷، با درجه عالی)
  • کارشناسی حقوق قضایی (فارغ التحصیل با درجه عالی)
  • کارشناسی برنامه ریزی شهری – دانشگاه تهران (فارغ التحصیل سال ۱۳۸۵ با درجه عالی)

الف- کتب:

تالیف کتاب رهیافت نهادی در مدیریت زمین شهری- انتشارات آراد کتاب، ۱۳۹۴
تالف کتاب سیاست گذاری مناسب دولت در مدیریت زمین شهری تهران-انتشارات مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در دست چاپ.

ب- مقالات:

۱٫ مقاله نقش آفرینی شورای شهر در مدیریت شهری (نمونه موردی شهر سلطانیه-استان زنجان طی ۸۶-۱۳۷۷)چاپ شده در مجله علمی – پژوهشی صفه، سال۱۳۹۰شماره ۵۲
۲٫ مقاله بررسی عوامل اثرگذار بر فقر شهری کشور، چاپ شده در مجله علمی – پژوهشی رفاه اجتماعی سال ۱۳۹۰، شماره۴۰
۳٫ مقاله الگوی سیاستگذاری مداخله دولت درمدیریت زمین شهری ایران(مطالعه ی موردی:شهر تهران)؛ چاپ شده در مجله علمی – پژوهشی برنامه ریزی و آمایش فضا دانشگاه تربیت مدرس؛ ۱۳۹۴؛ دوره نوزدهم شماره اول
۴٫ مقاله تحلیل چالش های پیش روی مدیریت زمین شهری کشورهای درحال توسعه؛ پذیرش شده در مجله علمی – پژوهشی آرمانشهر؛ ۱۳۹۲ در دست چاپ
۵٫ مقاله نقدی بر مدیریت زمین شهری کشورهای در حال توسعه (مطالعه موردی: ایران) پذیرش شده در مجله علمی – پژوهشی پژوهش های جغرافیای انسانی دانشگاه تهران؛ چاپ شده
۶٫ مناسب سازی معابر شهری با نیاز جامعه معلولین( مطالعه موردی: شهر تهران) چاپ شده در مجله علمی – پژوهشی گفتمان طراحی شهری دوره ۱ ،شماره ۴ ،زمستان ۱۳۹۹ با مشارکت خانم آیدا حرمتی
۷٫ مقاله نگرشی بر عملکرد شورای شهر درمدیریت شهری چاپ شده در مجله شهرداریها، سال ۱۳۸۷، شماره ۹۲
۸٫ مقاله ارزیابی طرح آماده سازی زمین در ایران، چاپ شده در مجله انسان وفضای جغرافیایی دانشگاه تهران، بهار ۱۳۸۸
۹٫ مقاله بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری، نمونه موردی(اسلام آباد، منطقه ۲ شهرداری تهران)، مجله هفت شهر، سال ۱۳۸۸
۱۰٫ Analyzing Model for Policy Making regarding Government Intervention in Urban Land Management Of developing countries, received in land use policy, 2013

ج- مقالات ارائه شده در همایش ها:

۱٫ عوامل مهاجر فرستی شهر سلطانیه، دومین همایش بررسی مسائل شهرسازی استان زنجان، آذر ۱۳۸۶
۲٫ راهکارهای توانمندسازی جامعه محلی در راستای بهسازی و نوسازی بافت فرسوده شهری، نمونه موردی(اسلام آباد، منطقه ۲ شهرداری تهران)، همایش بهسازی بافت فرسوده مشهد- زمستان ۱۳۸۷
۳٫ تحلیل چالش های پیش روی مدیریت زمین شهری کشورهای در حال توسعه؛ پنجمین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت شهری؛ اردیبهشت ۱۳۹۲؛ مشهد
۴٫ واکاوی شاخص‌های کمی و کیفی مسکن شهری در محدوده بافت فرسوده شهر تهران؛ دومین همایش ملی مهندسی عمران؛ معماری و مدیریت شهری اسفند ۱۳۹۳
۵٫ ارزیابی مسکن مهر استان تهران از آغاز تا سال ۱۳۹۴؛ شانزدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن؛ دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ۱۳۹۵
۶٫ Toward new policy – making model for government intervention in urban land management of Iran(case study: Tehran province) شانزدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن؛ دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ۱۳۹۵
۷٫ الگوی سیاست گذاری مداخله دولت در مدیریت زمین شهری ایران(نمونه موردی: شهر تهران)؛ سومین کنگره علمی پژوهشی افق های نوین در حوزه مهندسی عمران، معماری، فرهنگ و مدیریت شهر ایران، ۱۳۹۵
۸٫ تحلیل تطبیقی شاخص‌های کمی و کیفی مسکن در شهرهای کوچک، متوسط و بزرگ استان مازندران؛ دومین همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل خزر؛ بابلسر؛ دانشگاه مازندران؛ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
۹٫ تحلیلی بر ضوابط و مقررات شهرسازی برای درآمد پایدار ( مطالعه موردی: شهرداری تهران) چهارمین کنگره بین المللی عمران؛ معماری و توسعه شهری؛ تهران؛ دانشگاه شهید بهشتی؛ ۷ الی ۹ دی ماه ۱۳۹۵

د- مقالات ترجمه شده:

۱٫ مقاله پایداری وبرنامه ریزی((sustainability and planning، مجله چشم انداز دانشگاه شهیدبهشتی، زمستان ۱۳۸۷
۲٫ مقاله تجربه کره جنوبی در زمینه برنامه ریزی مسکن عمومی، مجله آموزش رشد جغرافیا ۱۳۸۹
۳٫ مقاله تجره مسکن اجتماعی در کره جنوبی؛ چاپ شده در مقاله اقتصاد مسکن، ۱۳۹۵

پایان نامه های تحت راهنمایی:

۱٫ بررسی نظام تصرف اراضی شهری در حقوق ایران و تأثیر آن بر رشد و توسعه اقتصاد شهری؛ مهدی کاظم زاده؛ دانشگاه تهران؛ پردیس قم؛گروه حقوق؛ مقطع دکتری؛
۲٫ بررسی علل و فرایندهای شکل دهنده ساخت و سازهای غیر مجاز(تخلفات ساختمانی)طی دهه ی اخیر- مطالعه موردی: شهر تهران؛ حسین قیاسوند؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب؛ گروه شهرسازی؛ مقطع کارشناسی ارشد؛
۳٫ بررسی تحقق درآمد پایدار برای شهرداری ها – مطالعه موردی : شهرداری ملارد؛ علیرضا تقوی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب؛ گروه شهرسازی؛ مقطع کارشناسی ارشد؛
۴٫ ظرفیت سنجی ضوابط شهرسازی برای درآمد پایدار طی دهه ی اخیر- مطالعه موردی شهر تهران؛ شیما مرادی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب؛ گروه شهرسازی؛ مقطع کارشناسی ارشد؛
۵٫ بررسی میزان انطباق معابر شهری با نیاز جامعه معلولین- مطالعه موردی : منطقه ۱۰ شهرداری تهران؛ لیدا حرمتی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب؛ گروه شهرسازی؛ مقطع کارشناسی ارشد؛
۶٫ ریشه یابی پدیده زمین خواری در ایران( مطالعه موردی: شهر تهران)؛ عباس زنگویی؛ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب؛ گروه شهرسازی؛ مقطع کارشناسی ارشد؛
۷٫ امکان سنجی تفویض اختیارات مدیریت زمین شهری به سطح محلی در ایران؛ علی گل محمدی، دانشگاه تربیت مدرس؛ دانشکده علوم انسانی؛ گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری؛ مقطع کارشناسی ارشد

  • عضو بنیاد ملی نخبگان کشوری به عنوان نخبه پژوهشی از سال ۱۳۹۱ تاکنون
  • رتبه اول آزمون ورودی مقطع دکتری سال ۱۳۸۸در سه دانشگاه تربیت مدرس، شهید بهشتی و دانشگاه تربیت معلم (خوارزمی)
  • رتبه اول فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی

وکیل پایه ۱ دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

مجری طرح تحقیقاتی – مرکز تحقیقات ساختمان؛ راه، مسکن و شهرسازی

همکار طرح تحقیقاتی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر،

مجری پروژه های ساختمانی خود مالک

آشنایی حرفه ای با مجموعه نرم افزاری سیستم اطلاعات جغرافیایی و سایر نرم افزارها از قبیل: Arc GIS, Auto Cod, SPSS, Office

مترجم حرفه ای با روش ترجمه گشتاری (Transformational Grammar)

شرکت در کارگاه های تخصصی مختلف نظیر کارگاه توسعه اجتماعات محله ای، مدل های برنامه ریزی، رویکردهای تعالی سازمانی و روش ایجاد محیطی خلاق و نوآور ودوره سازماندهی

مدیر راه و شهرسازی منطقه جنوب – اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

مدیر راه و شهرسازی منطقه جنوبغرب – اداره کل راه و شهرسازی استان تهران

رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان شهریار- اداره کل راه و شهرسازی استا ن تهران

رئیس اداره املاک و بانک زمین – اداره کل راه و شهرسازی استا ن تهران

رئیس اداره شناسایی و حفاظت از اراضی – اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران

مسئول واحد فنی و مهندسی – سازمان مسکن وشهرسازی استان تهران

مسئول توافقات با شهرداران مناطق ۲۲ گانه کلانشهر تهران و شهرهای استان تهران – سازمان مسکن وشهرسازی استان تهران

نماینده تام الاختیار در شورای حفظ حقوق دولت و بیت المال در اراضی و منابع طبیعی – اداره کل مسکن وشهرسازی استان تهران

ناظر پروژه شناسایی اراضی دولتی و پرونده خوانی – اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران

مسئول املاک مسکن ویژه کلانشهر تهران – اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران

عضو هیئت تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی – اداره ثبت اسناد و املاک غرب تهران

عضو هیئت مدیره و نایب رئیس – تعاونی مسکن کارکنان مسکن و شهرسازی استان تهران

کارشناس شهرسازی – شرکت شهرسازی و معماری مآب

نتایج نظرسنجی :

میزان تسلط مشاور بر موضوع ۸۸%
دقت و حوصله مشاور در پاسخگویی ۹۳%
قدرت بیان مشاور ۸۷%
علمی و کاربردی بودن نظرات مشاوره ۱۰۰%
میزان تحقق اهداف شما از مشاوره ۹۶%

ثبت درخواست مشاوره تخصصی :

خدمات تخصصی مشاوره حقوقی و مشاوره قرارداد از جمله امور زیربنایی محسوب می‌گردد که موفقیت و رُشد کسب و کارهای خُرد و کلان را در بحران‌های اقتصادی و بازارهای پُررقابت تضمین می‌نمایند. بنابراین اگر قصد حضور مقتدرانه در بازارهای بین‌المللی را داشته و می‌خواهید کسب و کار خود را از آسیب‌های احتمالی مصون نگه دارید، حتما به مشاوران مجرب ساکوراد مراجعه کنید تا به رویاهایتان جامه‌ی عمل بپوشانید.

ارسال دیدگاه