0

الناز یوسفی | مشاور روانشناسی بالینی

الناز حاجی یوسفی هستم دارای مدرک کارشناس ارشد روانشناسی بالینی و دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی.

عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران، مدرس دانشگاه، مسئول فنی سابق و روانشناس مرکز مشاوره، خانواده درمانگر و زوج درمانگر و مشاوره قبل از ازدواج، اختلالات وسواس و افسردگی، تقویت توانمندیهای فردی با رویکرد واقعیت درمانی و معنادرمانی و نویسنده چند کتاب و مقاله پژوهشی.

 • دانشجوی دکتری تخصصی روانشناسی
 • کارشناس ارشد روانشناسی بالینی
 • مدرس دانشگاه
 • مولف کتاب سالمندی و سلامت روانی 
 • مولف مقاله بررسی اثر بخشی معنادرمانی گروهی بر میزان افسردگی و معنای زندگی زنان
 • مولف مقاله نقش خوش بینی در رابطه بین عواطف مثبت و منفی با نشانه‌های افسردگی و رضایت از زندگی
 • مولف مقاله پیش بینی نشانه های افسردگی براساس انعطاف پذیری شناختی، نشخوار فکری و ذهن اگاهی در دانشجویان
 • مولف مقاله کرونا بیداری است، بیماری نیست!
 • عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره ایران
 • مسئول فنی‌ سابق و روانشناس مرکز مشاوره
 • ۳ سال مسئول فنی سالمندان
 • از روانشناسان مرکز پویش روان تبریز

نتایج نظرسنجی :

میزان تسلط مشاور بر موضوع ۹۹%
میزان تحقق اهداف شما از مشاوره ۹۲%
قدرت بیان مشاور ۹۵%
علمی و کاربردی بودن نظرات مشاوره ۱۰۰%
دقت و حوصله مشاور در پاسخگویی ۹۶%

ثبت درخواست مشاوره تخصصی :

ارسال دیدگاه
پشتیبانی