آذر رهبری | مشاور کارآفرینی فرهنگی

آذر رهبری سامیان هستم مدیر مسئول ماهنامه ” روشنی سپیده” و دانش آموخته کارشناسی بازرگانی. 

سالهاست بعنوان خبرنگار، پژوهشگر و نویسنده در حال فعالیت می باشم. 

مولف کتاب‌های:

۱- خدا در همین نزدیکیست

۲- حس پروانه شدن 

۳- زندگینامه کارآفرینان 

۴- درخت ارغوان

نتایج نظرسنجی :

میزان تسلط مشاور بر موضوع ۸۰%
دقت و حوصله مشاور در پاسخگویی ۱۰۰%
قدرت بیان مشاور ۹۰%
علمی و کاربردی بودن نظرات مشاوره ۹۹%
میزان تحقق اهداف شما از مشاوره ۹۵%

ثبت درخواست مشاوره تخصصی :

ارسال دیدگاه