لیلا سلوکی | مترجم زبان انگلیسی

پل های ارتباطی

استاد لیلا سلوکی : مدرس مهارتهای مکالمه و ترجمه

لیلا سلوکی دانش آموخته‌ی کارشناسی در رشته ادبیات انگلیسی با سالها تجربه در حوزه های آموزش زبان به سطوح مختلف سنی و تحصیلی و ترجمه مکاتبات مختلف.

علاوه بر کسب دانش آکادمیک، دارا بودن گواهینامه مهارت روش تدریس TTC و همچنین سالها تجربه ارزشمند تدریس زبان انگلیسی در آموزشکده‌ی علمی-کاربردی تکنولوژی راه و ترابری (شهید تفویضی)، موسسه زبان نسیم، موسسه زبان رحمانی، موسسه زبان هورشاد و مدرسه غیرانتفاعی سروش آزادی در کنار روابط عمومی خوب به همراه قابلیت تحلیل و انتقال مفاهیم؛ موجب گردیده تا ایشان از توانایی خاصی در ترجمه مفهومی برخورادار باشد.

مهارت ها

مکالمه زبان انگلیسی 100
ترجمه متون ادبی 95
مکاتبات تجاری 99
گرامر زبان انگلیسی 100