افروز قیصر | مشاور فنون مذاکره و ارتباط موثر

پل های ارتباطی

دکتر افروز قیصر : مدرس مهارتهای مذاکره و ارتباط موثر

پس از طی دوره‌های تخصصی داخلی و بین‌المللی متعدد نزد اساتید برجسته و صاحب‌نام، سالهاست بعنوان مربی، مشاور و مدرس در زمینه‌های مذاکره، زبان بدن و توسعه فردی در حال فعالیت است.

بدلیل علاقه وافر به آموزش و کمک به دیگران و همچنین دارابودن خصلت صبوری و باحوصلگی؛ از مهارت خاصی برای مدیریت بحران، همدلی و همیاری با دیگران برخوردار می‌باشد.

از توانایی‌های خاص مهندس افروز قیصر می‌توان به چهره‌خوانی و کشف استعدادهای هنری، تحصیلی و شغلی افراد و همچنین رمزگشایی از رازهای نهفته در پس ذهن و بازگو نشده از گذشته‌ی ایشان اشاره کرد.

مهارت ها

شخصیت شناسی 100
رفتارشناسی 98
چهره شناسی 95
اصول مذاکره و ارتباط موثر 100
استعدادیابی و تعیین مسیرشغلی 97

بازخورد برخی مشاوره‌پذیران :

آزاده بهمن‌یار (با توجه به روحیاتم به چه شغلی ورود کنم؟)