به کمک نیاز داری؟

گروه کسب و کار ساکوراد
فهرست
آموزش R
تحقیقات بازار، بازاریابی و فروش
دکتر علی قوامی

آموزش R | ترسیم نقشه

یکی از قابلیت‌های موجود در R محیط گرافیکی آن است. به‌طور مثال در این محیط می‌توان با در دست داشتن

مشاهده مطلب »