محتوای مشاور زنان و مامایی
پریسا حاجبانی | مشاور زنان و مامایی

پریسا حاجبانی | مشاور مامایی و سلامت زنان

معرفی کوتاه : پریسا حاجبانی دانش آموخته مقطع کارشناسی در رشته مامایی از دانشگاه علوم پزشکی اراک و عضو انجمن علمی مامایی. وی در طول دوران دانشجویی و آموزشی، به عنوان ماما در بیمارستان‌های مختلف و همچنین مرکز بهداشت اراک ...