محتوای شخصیت شناسی مایرز-بریگز
تعیین مسیر شغلی

آزمون آنلاین مسیریابی شغلی

فردی را در نظر بگیرید که در آستانه‌ی بازنشستگی، گذشته شغلی خود را مرور کرده و می‌گوید که ایکاش در ابتدای مسیر و دوران جوانی به سراغ شغل موردعلاقه خود و یا راه‌اندازی کسب و کار خودم می‌رفتم. برای فردی ...