محتوای جمشید احمدنژاد
جمشید احمدنژاد | مشاور تحصیلی و کنکور

جمشید احمدنژاد | مشاور مسیریابی تحصیلی و کنکور

معرفی کوتاه : جمشید احمدنژاد دانش آموخته کارشناسی ارشد در رشته علوم تربیتی گرایش تعلیم و تربیت اسلامی با 30 سال سابقه آموزشی، اداری، فرهنگی و تربیتی در آموزش و پرورش.آقای جمشید احمدنژاد همزمان با فعالیت آموزشی بعنوان مدرس دانشگاه ...